Bænir

Guð heyrir bænir, Guð svarar bænum og það besta er að allir geta beðið. Það er ekki einu sinni flókið! 

Hvernig bið ég?

Að biðja til Guðs er eins og að tala við vin þinn í síma nema þú eyðir ekki inneign og þarft ekki síma heldur. Flestir loka augunum og spenna greipar en það er líklega bara til að halda athyglinni á réttum stað. Sumir fara í göngutúr til að biðja, aðrir krjúpa. Það er nauðsynlegt að biðja einn og gott að biðja með öðrum annað slagið.

 

Í Biblíunni eru leiðbeiningar um fyrir hverju maður skuli biðja og hvaða hugarfar maður eigi að hafa, en leiðbeiningar um bænastellingu eru fáar. Jesús fór stundum upp á fjall að biðja og var jafnvel alla nóttina á bæn, en hvort hann stóð, sat, kraup eða lá vitum við ekki. Guð er persónulegur Guð, hann er vinur og maður talar við hann. Prófaðu þig áfram og gerðu það sem þér þykir best. 

Hér fyrir neðan eru nokkrar bænir sem þú getur stuðst við þegar þú byrjar. Þú mátt líka koma bæninni í þín eigin orð. Svo geturðu smellt HÉR til að lesa Bænabókina en þar eru morgun- og kvöldbænir fyrir alla daga vikunnar.

Veldu bænir sem eiga við

Rezervácia zimnej výstroje


Zimnú výstroj je možné rezervovať si OSOBNE najskôr 10 dní pred lyžovačkou. Vratnú zálohu 5€ za rezerváciu Vám vrátime pri vyzdvihnutí výstroje. Alebo ONLINE kedykoľvek pred plánovanou lyžovačkou / lyžiarskym.
Zapožičanie


Pre zapožičanie je nutné predložiť minimálne jeden platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas).
Športová výstroj sa zapožičiava na dobu určitú. Doba zapožičania je záväzná z dôvodu ďalších rezervácií.
Pri zapožičaní sa skladá záloha v hotovosti až do výšky 100% hodnoty výstroja alebo po dohode platný doklad okrem občianskeho preukazu! Výška záloh je stanovená individuálne v konkrétnej nájomnej zmluve. Zálohu vraciame pri riadnom vrátení zapožičanej výstroje. Platbu zálohy neprijímame platobnou kartou.
Pri zapožičaní výstroje je cena požičovného započítaná už v zálohe (napr. hodnota výstroje je 100€, požičovného 50€, ZÁLOHA je 100€ a pri riadnom vrátení Vám vrátime 50€).
Pri omeškanom vrátení je záloha krátená o doplatok nájomného.
Pri predčasnom vrátení sa zostávajúca časť nájomného zaplatená do riadneho termínu účtuje 50% z každého dňa.
V cenníku máme vybavenie ktoré zapožičiavame BEZ ZÁLOHY čo znamená že neplatíte žiadu zálohu len výšku požičovného.
Poškodenie výstroje


Zapožičanú výstroj si pri prevzatí dôkladne skontrolujte! V prípade zistených nedostatkov upozornite obsluhu!
Pokiaľ bude zrejmé, že zapožičaná výstroj bola nesprávne používaná, zákazník zodpovedá v plnej výške za spôsobenú škodu.
Prevádzkovateľ má v tomto prípade právo použiť zálohu na opravu alebo náhradu poškodeného materiálu podľa cenníku servisných prác (poškodenie posudzuje servisný technik).
Bežné opravy vychádzajúce z normálneho používania sú hradené požičovňou.
Ostatné


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok zapožičania.
Naša spoločnosť postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z